Mijn favorieten

Energielabel 2015

Vanaf 1 januari 2015 geldt er nieuwe wetgeving betreffende het energielabel.

Energielabel verplicht
Het energielabel is verplicht bij de verkoop van elke woning. Het energielabel is een letter van A tot en met G, waarvan A de zuinigste en G de minst zuinige klasse voorstelt.
 
Elke woning beschikt sinds 2015 minimaal over een voorlopig energielabel. Deze is in januari  aan alle woningeigenaren toegezonden. Het voorlopig energielabel is een indicatie van de energieprestatie van een woning, gebaseerd op reeds bekende gegevens zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar.
 
Definitief energielabel
Met alleen het voorlopige energielabel mag een woning niet worden verkocht. Om een woning te verkopen is een definitief energielabel nodig.
 
Het definitieve energielabel kan pas worden vastgesteld als de verkoper online de woninggegevens waar nodig heeft aangepast, bewijsstukken heeft aangeleverd en als een erkend deskundige de gegevens op afstand heeft gecontroleerd. Een bewijsstuk kan bestaan uit een foto of een aankoopdocument.
 
De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet toe op de naleving van deze verplichting. Wanneer tijdens de overdracht van een woning geen definitief energielabel wordt overhandigd, kan een boete aan de verkoper worden opgelegd.
 
Energielabels die voor 2015 zijn opgesteld, blijven evenals het nieuwe energielabel 10 jaar geldig vanaf opnamedatum.

Klik op onderstaande link voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-woningen-en-gebouwen