Bedenktijd: Wat is dat?

Nadat de koopovereenkomst is getekend heb je als koper het recht om, binnen drie dagen na aankoop, nog van het huis af te zien zonder opgaaf van reden. Je kunt dus nog drie dagen rustig nadenken over de aankoop. De bedenktijd is volgens de wet verplicht, hier mag niet vanaf worden geweken.

Let op: De bedenktijd geldt alleen voor de koper, niet voor de verkoper van de woning.

Wanneer gaat de bedenktijd in?
De drie dagen bedenktijd gaan in om 00:00 uur, na de dag waarop de koper een exemplaar van de door hem én de verkoper ondertekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Na deze drie dagen is de koop definitief, tenzij er ontbindende voorwaarden van toepassing zijn. 

Van deze drie dagen moeten minimaal twee werkdagen zijn. De bedenktijd eindigt altijd op een werkdag, omdat hij niet mag eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. In dat geval wordt de bedenktijd verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

Om het makkelijker te maken, vind je hieronder een overzicht van de bedenktijd:

Getekende koopovereenkomst door koper ontvangen op:

Bedenktijd eindigt om 23:59 uur op:

  Maandag

 Donderdag

  Dinsdag

 Vrijdag

  Woensdag

 Maandag

  Donderdag

 Maandag

  Vrijdag

 Dinsdag

  Zaterdag

 Dinsdag

  Zondag

 Woensdag